Politica de confidențialitate

Acest document reprezintă o informare cu privire la datele colectate de la dumneavoastră. În colectarea acestor date, conform legii, trebuie să vă furnizam informații despre noi, motivele pentru care colectăm datele și cum le vom utiliza, precum și despre drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Consimțământul dumneavoastră se aplică următoarelor domenii: onedu.ro, digitalizamromania.ro, ivoluntar.org, fiide10.ro și toate subdomeniile adiacente acestora.

1. Donatorul Comunității ONedu România

1.1. Oferirea de informații

Comunitatea ONedu România utilizează datele dumneavoastră personale relevante pentru a oferi informații privind calitatea de donator, proiectele în care vor fi investiți banii dumneavoastră și stadiul acestor proiecte.

1.2. Comunicarea cu donatorul

Organizația utilizează datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră referitor la calitatea de donator, la activitatea noastră si orice alte informații relevante legate de proiectele noastre, acceptul dumneavoastră fiind procesat odată cu efectuarea donației și putând fi retras în orice moment.

2. Utilizatorul site-urilor Comunității ONedu România

Folosim datele personale pe care le preluăm de la dumneavoastră când vizitați site-urile noastre pentru a monitoriza traficul, a îmbunătăți conținutul site-ului și a vă informa despre stadiul proiectelor noastre. Ne bazăm această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea adecvată a site-ului, îmbunătățirea lui, precum și o bună informare a dumneavoastră cu privire la stadiul proiectelor în care ați ales să vă implicați. Comunitatea ONedu România poate, de asemenea, să proceseze datele dumneavoastră în contextul schimbărilor de structură sau al altor tranzacții similare ce implică organizația. În acest caz, baza procesării poate fi reprezentată de obligațiile legale, iar Comunitatea ONedu România este obligată legal să dezvăluie anumite date personale autorităților publice.

3. Furnizarea datelor dumneavoastră

Atunci când vi se cer date în mod direct, Comunitatea ONedu România va solicita să îi dați toate categoriile de date personale în scopurile menționate mai sus, pentru că în caz contrar nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (ce include, printre altele, furnizarea către dumneavoastră a informațiilor privind activitatea organizației).

Dacă furnizați Comunității ONedu România datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să luați legătura cu ele înaintea dezvăluirii unor date, pentru a le comunica modul în care organizația intenționează să le proceseze datele personale, așa cum a fost descris în prezentul document.

4. Dezvăluirea datelor dumneavoastră personale

Deși de regulă nu dezvăluim datele dumneavoastră personale niciunei terțe părți, este posibil ca, în interesul dumneavoastră și dacă este necesar, să facem dezvăluiri de date personale instanțelor de judecată și autorităților relevante în contextul activităților organizației. Dacă, în mod expres, este prevăzută colaborarea cu o altă organizație, companie, etc., vom dezvălui datele dumneavoastră personale cu respectivul colaborator în vederea unei bune desfășurări a proiectului.

5. Durata procesării

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră în conformitate cu politicile noastre interne și cu obligațiile legale ce ne revin. În caz că datele nu sunt colectate în contextul calității de donator, astfel de date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului în care au fost colectate.

6. Drepturile dumneavoastră

GDPR vă oferă o serie de drepturi ce includ:

  • dreptul la acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt procesate de noi și, în caz afirmativ, detaliile relevante ale unor asemenea activități de procesare;
  • dreptul la rectificări – vă permite corectarea datelor dacă sunt inexacte;
  • dreptul la radiere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (e.g. dacă datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate);
  • dreptul la restricție – vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (e.g. atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, oferindu-ne astfel posibilitatea de a le verifica exactitatea într-un anumit interval de timp);
  • dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați împotriva procesării ulterioare a datelor dumneavoastră personale, în condițiile și limitele stabilite de lege;
  • dreptul la portarea datelor – vă permite să primiți datele personale ce vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat ce se folosește în mod obișnuit și poate fi citit de echipamente, sau ca aceste date să fie transmise unui alt controlor de date.

Solicitările dumneavoastră pot fi trimise la sediul organizației menționat pe site sau prin e-mail la [email protected]

Dacă aveți vreo nemulțumire cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră, pe care noi nu am putut-o soluționa, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, conform instrucțiunilor aflate pe website-ul acestei instituții www.dataprotection.ro, sau direct la adresa acesteia, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Ultima actualizare a documentului: 2 iunie 2022

Prezentul document este redactat folosind ca sursă de inspirație politica de confidențialitate a Asociației Dăruiește Viață